Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
VAI TRÒ CỦA CÁC KHU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN  KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬNKiểm tra thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch tại các Doanh nghiệp trong Khu công nghiệpHOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH  NINH THUẬN Định hướng phát triển KCN trong vùng Kinh tế phía Nam ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG HDP NINH THUẬN  KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM

VAI TRÒ CỦA CÁC KHU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH ...

12/11/2021

Kiểm tra thực hiện các quy định về công tác phòng, chống ...

12/11/2021

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG ...

12/11/2021

Định hướng phát triển KCN trong vùng Kinh tế phía Nam

12/11/2021

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM ...

22/9/2021
Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệpCác chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh ThuậnHồ sơ giảm tiền thuê đất Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢITăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường ...

11/11/2021

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch ...

11/11/2021

Hồ sơ giảm tiền thuê đất Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc ...

11/11/2021

CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN ...

8/7/2021

Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa ...

19/3/2020
Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư tuyển dụng viên chức năm 2021Ban quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch phòng chống thiên tai năm 20214 chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc  do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19Hội thảo Báo cáo công bố kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã  tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025

Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư tuyển ...

1/11/2021

Ban quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch phòng ...

12/11/2021

4 chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc, nghỉ việc ...

12/11/2021

Hội thảo Báo cáo công bố kết quả nhiệm vụ khoa học ...

12/11/2021

Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác ...

12/11/2021
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH
VIDEO
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH