Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢITăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnhHội nghị CBCC và người lao động năm 2021Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019...Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại...

CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN ...

8/7/2021

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị ...

12/1/2021

Hội nghị CBCC và người lao động năm 2021

5/1/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ...

22/4/2020

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản ...

19/1/2021
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢITăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN ...

8/7/2021

Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa ...

19/3/2020
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN  NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢITiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dươngkiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnhtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu - năm 2021

CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN ...

8/7/2021

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch ...

28/4/2021

tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch ...

1/2/2021

kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh ...

1/2/2021

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp ...

29/1/2021
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH
VIDEO
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH