Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnhHội nghị CBCC và người lao động năm 2021Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019...Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại...Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến tôm số 2

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị ...

12/1/2021

Hội nghị CBCC và người lao động năm 2021

5/1/2021

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ...

22/4/2020

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản ...

19/1/2021

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến tôm ...

19/1/2021
Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa ...

19/3/2020
Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dươngkiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnhtăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu - năm 2021Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh

Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch ...

28/4/2021

tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch ...

1/2/2021

kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh ...

1/2/2021

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp ...

29/1/2021

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị ...

11/1/2021
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH
VIDEO
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH