Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

     

Nội dung tìm:
Tìm theo:
Theo ngày:
Từ ngày:        Đến ngày
Lĩnh vực:

Test
Người gửi: Bui Thi Diem  - 24/1/2024
Xem trả lời
Tùng Chùa CẦN HỎI
Người gửi: Tùng Chùa  - 10/5/2023
Xem trả lời
Chúng tôi là công ty kiến loa thông minh kidpod (https://kidpod.vn) cho thị trường Việt Nam và Bắc Mỹ. Mong muốn tìm kiếm đơn vị cho thuê nhà xường tại địa bàn để sản xuất (nhu cầu 2,000 m2 - 3,000 m2), mong muốn được BQL KCN hỗ trợ và giới thiệu.
Người gửi: Thanh Ngoc  - 11/8/2021
Xem trả lời
 
   
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP