Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

     

Nội dung tìm:
Tìm theo:
Theo ngày:
Từ ngày:        Đến ngày
Lĩnh vực:

Chúng tôi là công ty kiến loa thông minh kidpod (https://kidpod.vn) cho thị trường Việt Nam và Bắc Mỹ. Mong muốn tìm kiếm đơn vị cho thuê nhà xường tại địa bàn để sản xuất (nhu cầu 2,000 m2 - 3,000 m2), mong muốn được BQL KCN hỗ trợ và giới thiệu.
Người gửi: Thanh Ngoc  - 11/8/2021
Xem trả lời
Chúng tôi là công ty kiến loa thông minh kidpod (https://kidpod.vn) cho thị trường Việt Nam và Bắc Mỹ. Mong muốn tìm kiếm đơn vị cho thuê nhà xường tại địa bàn để sản xuất (nhu cầu 2,000 m2 - 3,000 m2), mong muốn được BQL KCN hỗ trợ và giới thiệu.
Người gửi: Thanh Ngoc  - 11/8/2021
Xem trả lời
 
   
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH