Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Số Văn bản: Trích yếu:
Ngày ban hành:
Từ ngày: Đến ngày
Lĩnh vực: Loại Văn bản
Cấp ban hành: Cơ quan ban hành:
   
     35/2019/QĐ-UBND
Chức năng nhiệm vụ BQL các KCN Ninh Thuận Tải file Ngày ban hành: 31-7-2019
Ngày hiệu lực: 10-08-2019
     15/CT-TTg
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Tải file Ngày ban hành: 27-3-2020
Ngày hiệu lực: 27-03-2020
     15/CT-TTg
Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 Tải file Ngày ban hành: 27-3-2020
Ngày hiệu lực: 27-03-2020
   
   
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH