Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Khu công nghiệp:
 
   
STTTên Khu, cụm công nghiệpDiện tích (ha)Diện tích đất công nghiệp cho thuê (ha)Diện tích đã cho thuê (ha)Tỷ lệ lắp đầy (%)Số dự án đăng ký đầu tư
1 Khu công nghiệp Cà Ná 827.2 0 0 0 0
2 Khu công nghiệp Thành Hải 77.987 45.44 45.4585 100.04 18
3 Khu công nghiệp Phước Nam 370 Gđ 1: 153 Gđ 2: 217 269,75 Gđ 1: 93,5 Gđ 2: 176,25 8,766 9,38 7
4 Khu công nghiệp Du Long 407.28 288.95 0 0 0
   
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH