Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
   
Chuổi tìm kiếm 
  File biểu mẫu hướng dẫn: 
STTTrích yếuBiểu mẫu
1 Báo cáo đánh giá, giám sát dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư DT-01.docx
2 Báo cáo đánh giá, giám sát dự án đầu tư trong giai đoạn khai thác vận hành DT- 02.docx
3 Báo cáo tháng về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SX-01.xlsx
4 Báo cáo 6 tháng đầu năm về tình hình hoạt động SX-02.xlsx
5 Báo cáo năm về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh SX-03.xlsx
6 Báo cáo quý về tình hình lao động LD-01.doc
7 Báo cáo năm về công tác an toàn vệ sinh lao động LD-02.docx
8 Báo cáo tổng lượng chất thải phát sinh MT-01.docx
9 Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất ngành xây dựng MT- 02.doc
10 Báo cáo quyết toán tài chính năm
   
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH