Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 02/2021

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021

 
 
 

 

 

 

Ngày

Thời gian

Nội dung

Chủ trì

Thành phần

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị

Thứ 2

11/01

S

 

Làm việc tại cơ quan

 

Ban Lãnh đạo

 

 

C

13h30

Họp Ban Thường trực tỉnh ủy

 

 

Làm việc tại cơ quan

Ban Thường vụ tỉnh ủy

 

Đ/c Sơn

Đ/c Vinh

Tỉnh ủy

 

T

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

12/01

S

 

8h00

 

 

 

 

 

Làm việc tại cơ quan

Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2021

 

Cục thuế tỉnh

Đ/c Vinh

Đ/c Sơn

 

 

Cục thuế tỉnh

 

 

C

 

Làm việc tại cơ quan

 

Ban Lãnh đạo

 

 

T

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

13/01

S

8h00

Tham dự hội nghị học tập, quán triệt NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Làm việc tại cơ quan

Tỉnh ủy

Đ/c Vinh

 

 

 

Đ/c Sơn

Hội trường UBND tỉnh

 

C

13h30

Tham dự hội nghị học tập, quán triệt NQ ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV

Làm việc tại cơ quan

Tỉnh ủy

Đ/c Vinh

 

 

 

Đ/c Sơn

Hội trường UBND tỉnh

 

T

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

14/01

S

 

Làm việc tại cơ quan

 

Ban Lãnh đạo

 

 

C

14h00

Tham gia họp Hội đồng đánh giá Hồ sơ của Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW

Làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Sơn

 

 

T

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

15/01

S

8h00

Tham dự Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021

Làm việc tại cơ quan

UBND tỉnh

 

 

Đ/c Vinh

 

 

 

Đ/c Sơn

Nhà khách UBND tỉnh

 

C

14h00

Tham dự họp Hội đồng đánh giá Hồ sơ của Nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW

Làm việc tại cơ quan

Sở KHĐT

Đ/c Vinh

 

 

 

 

 

 

 

Đ/c Sơn

Văn phòng phát triển kinh tế (EDO)

 

T

 

 

 

 

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 01/2021
Lịch cơ quan tuần 27 năm 2020
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH