Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   16/9/2022      Views:  615

Phát động đợt thi đua đặc biệt “phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

          Ngày 14/9/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3999/KH-UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phát động đợt thi đua đặc biệt” Phòng, chống dịch bệnh” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Mục đích của Kế hoạch là vận động các cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh, trong đó, tập trung vào công tác phòng, chống một số dịch, bệnh đang có khả năng lây lan nhanh như dịch Covid – 19, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, ho gà… ; Phát huy tốt tinh thần yêu nước, tăng cường đoàn kết chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân.

          Nội dung thi đua của Kế hoạch là:

1.     Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong việc phòng chống dịch bệnh năm 2022

2.     Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và đầy nhanh tốc độ tiêm mũi 4 phòng Covid – 19

3.     Ngành Y tế triển khai quyết liệt các hoạt động chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh đang có khả năng lây lang nhanh trên địa bàn tỉnh.

4.     Vận động tiêm chủng với phương châm “ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

5.     Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền đến mọi người dân thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh

6.     Tranh thủ các nguồn hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và vật tư y tế để phục vụ tốt công tác phòng dịch bệnh.

Category:
Tin khác
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống buôn bán người năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP