Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   9/11/2022      Views:  418

 

Đề xuất cơ chế đặc thù xây nhà ở xã hội cho công nhân

Đại biểu Quốc hội đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, có cơ chế đặc thù xây nhà ở xã hội cho công nhân vì đây là lực lượng quan trọng.

Thảo luận về kinh tế - xã hội tại Quốc hội sáng 28/10, ông Trần Văn Tuấn (Đại biểu Quốc hội - Phó đoàn Bắc Giang) lo ngại trước tình trạng thiếu trầm trọng nhà ở cho công nhân. Nguồn cung nhà ở cho nhóm này chưa đáp ứng về số lượng và chất lượng.

Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng đã quan tâm tháo gỡ cơ chế, chính sách pháp luật liên quan. Giữa tháng 6, Thủ tướng đối thoại trực tuyến với 4.500 công nhân trên toàn quốc. Đầu tháng 8, người đứng đầu Chính phủ chủ trì hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các bộ ngành, địa phương để thúc đẩy nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, công nhân vẫn gặp nhiều khó khăn, các vướng mắc chưa được tháo gỡ. Ông đề nghị Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho công nhân.

Luật Nhà ở 2014 nêu rõ, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thuộc diện được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Nghị định của Chính phủ quy định, một trong những điều kiện để được hưởng chính sách này là công nhân chưa có nhà ở hoặc chưa được mua, thuê nhà ở xã hội; chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống và làm việc.

Phó đoàn đại biểu Bắc Giang đánh giá, quy định trên chưa hợp lý bởi rất nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuộc diện hộ nghèo, thu nhập thấp. Dù họ đã có nhà, đất ở quê cùng bố mẹ, anh chị em, nhưng rời quê đi làm, phải thuê chỗ ở chật hẹp. Họ rất cần được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, và cần phải có chế định riêng về nhà ở cho công nhân.

Theo ông, các cơ quan phải tạo điều kiện thuận lợi cho hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê. Chính phủ đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 xây ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Để thực hiện được, cần nguồn lực rất lớn, nên phải khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia, trong đó không chỉ có các doanh nghiệp mà còn các hộ gia đình, cá nhân.

Category:
Tin khác
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống buôn bán người năm 2023
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2023
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP