Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   8/7/2021      Views:  111

 

Ngày 22/6/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Đầu tư VietSun NinhThuận để thực hiện Dự án Nhà máy may mặc VietSun Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 23.585,1 m2, tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng và thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm (kể từ ngày 22/6/2021).

Mục tiêu của Dự án là sản xuất hàng may mặc với quy mô, công suất 4.800.000 sản phẩm/năm. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động sản xuất trong năm 2021, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, tăng thu ngân sách, tăng kim ngạch xuất khẩu và giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trong tỉnh.

Category:
Tin về doanh nghiệp
Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hồ sơ giảm tiền thuê đất Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH