Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   16/12/2022      Views:  70

Thông báo về việc bổ sung chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh về triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai việc xác thực mã OTP khi đăng nhập hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh. https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn

Nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng các Dịch vụ công tỉnh, hỗ trợ tiện ích cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể theo dõi hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công đảm bảo an toàn thông tin, nhanh chóng, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông thông tin đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp về thời gian cập nhật, bổ sung thông tin số điện thoại di động (chính chủ) đối với tài khoản đã đăng ký sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn như sau:

- Thời gian cập nhật số điện thoại di động (chính chủ) để nhận mã xác thực OTP: Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 23/12/2022.

- Sau thời gian trên, trong trường hợp công dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cập nhật số điện thoại di động trong tài khoản đã đăng ký sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với số điện thoại 1022 để được hỗ trợ cập nhật.

Thời gian chính thức sử dụng chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh bắt đầu từ ngày 24/12/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp, cơ quan có tài khoản trên Cổng Dịch vụ tỉnh biết, kịp thời cập nhật, bổ sung số điện thoại di động (chính chủ) để nhận mã xác thực OTP khi đăng nhập tham gia khai thác Dịch vụ công tỉnh.

Category:
Tin về doanh nghiệp
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 đến các doanh nghiệp
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
CÔNG TY MAY MẶC MINH SƠN TUYỂN CÔNG NHÂN
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Khu công nghiệp Du Long, xã Lợi Hải – xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Innoflow NT.
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP