Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   16/12/2022      Views:  226

Thông báo về việc bổ sung chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận theo Kế hoạch số 3609/KH-BĐHCĐS ngày 18/8/2022 của Ban Điều hành Chuyển đổi số tỉnh về triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai việc xác thực mã OTP khi đăng nhập hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh. https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn

Nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng các Dịch vụ công tỉnh, hỗ trợ tiện ích cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể theo dõi hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công đảm bảo an toàn thông tin, nhanh chóng, hiệu quả.

Sở Thông tin và Truyền thông thông tin đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp về thời gian cập nhật, bổ sung thông tin số điện thoại di động (chính chủ) đối với tài khoản đã đăng ký sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ https://dichvucong.ninhthuan.gov.vn như sau:

- Thời gian cập nhật số điện thoại di động (chính chủ) để nhận mã xác thực OTP: Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 23/12/2022.

- Sau thời gian trên, trong trường hợp công dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cập nhật số điện thoại di động trong tài khoản đã đăng ký sử dụng hệ thống Cổng Dịch vụ công của tỉnh, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với số điện thoại 1022 để được hỗ trợ cập nhật.

Thời gian chính thức sử dụng chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh bắt đầu từ ngày 24/12/2022.

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo đến công dân, tổ chức và doanh nghiệp, cơ quan có tài khoản trên Cổng Dịch vụ tỉnh biết, kịp thời cập nhật, bổ sung số điện thoại di động (chính chủ) để nhận mã xác thực OTP khi đăng nhập tham gia khai thác Dịch vụ công tỉnh.

Category:
Tin về doanh nghiệp
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, TIỀM ẨN NGUY CƠ Ô NHIỆM MÔI TRƯỜNG GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DỰ ÁN DẦU TƯ
Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
Thực hiện “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong các Khu công nghiệp
Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP