Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   21/6/2022      Views:  123

Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam

 

Chiều ngày 07/6/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án số 13/QĐ-BQLKCN cho Công ty Cổ phần Lâm Đại Thắng để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất chế biến cát xây dựng tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 15.330m2 và tổng vốn đầu tư  14.500.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 35 năm kể từ ngày 07/6/2022.

1. Mục tiêu của Dự án: Sản Xuất Chế biến Cát Xây dựng

2.  Quy mô, công suất:    

 + Sản lượng (150 -200) m3/ngày (60.000 m3 cát nguyên khai/năm)

 + Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Cát xây dựng

3. Tiến độ xây dựng dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

* Về thủ tục pháp lý: Tháng 6 - tháng 9/2022:  Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

* Tiến độ xây dựng cơ bản:

          - Khởi công xây dựng công trình dự án: tháng 10/2022;

          - Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị, dây chuyền: tháng 6/2023;

          - Hoàn thành xây dựng và đưa dự án vào hoạt động: tháng 12/2023;

4. Ưu đãi được hưởng:

Thực hiện theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật về thuế và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Dự án Nhà máy chế biến cát xây dựng tại Khu công nghiệp Phước Nam triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần tăng tỷ lệ lắp đầy KCN Phước Nam, giải quyết khoản 30 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại KCN Du Long
Tham gia tập huấn chuyên môn Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Thành Hải
Khối thi đua tham mưu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP