Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   27/4/2022      Views:  112

 Hội thảo tập huấn về cẩm nang thực hiện cam kết đầu tư quôc tế

 

Ngày 21 và 22/4/2022, trong khuôn khổ Hoạt động hợp tác kinh tế Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu Di-Lân (AANZFTA), Ủy ban về đầu tư thuộc Ủy ban AANZFTA đang xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực thi cam kết quốc tế về đầu tư cho một số quốc gia trong khu vực và lựa chọn Việt Nam làm một quốc gia thí điểm. Để thực hiện sáng kiến này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với ASEAN tổ chức Hội thảo tại tỉnh Khánh Hòa để hướng dẫn về việc thực thi cam kết quốc tế về đầu tư mà Việt Nam đã tham gia.

Hội thảo có sự tham gia chủ trì của Bà Vũ Thị Châu Quỳnh - Phó vụ trưởng Vụ pháp chế, Ông N.Jansen Calamita – Chuyên gia của Trường Đại học quốc gia Singapore, một số chuyên gia Việt Nam và các cán bộ, công chức của Bộ Tư pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư. Ngoài ra, còn có hơn 40 đại biểu là Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách đầu tư của các sở, ban ngành từ các địa phương đăng ký tham dự Buổi tập huấn.

 

Trong thời gian 2 ngày Hội thảo, Ông Calamita và các cán bộ của Bộ Tư Pháp và Bộ Kế hoạch Đầu tư đã trình bày các nội dung về các nghĩa vụ theo các Hiệp định đầu tư như Nghĩa vụ không phân biệt đối xử, Nghĩa vụ đối xử công bằng và thỏa đáng…, đưa ra một số các ví dụ và tình huống cụ thể về việc áp dụng các nghĩa vụ trong các lĩnh vực thuế, đất đai, ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính… Hội thảo cũng đưa ra các bài tập tình huống để thảo luận, nhận diện, phân tích các vấn đề tranh chấp phát sinh khi có yếu tố nước ngoài, hướng dẫn các cán bộ, chuyên viên nhà nước cách áp dụng thực tế các nghĩa vụ của Nhà nước trong điều ước quốc tế về đầu tư, tham vấn kịp thời khi đưa ra quyết định để giúp những quyết định này ít nguy cơ bị đưa ra tranh chấp, đồng thời  củng cố tính hiệu quả của các chính sách nhằm thực hiện các điều ước quốc tế một cách hiệu quả, sử dụng tốt hơn các nguồn lực hợp pháp của Chính phủ./.

Category:
Tin về ban quản lý
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam
UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và thủ tục Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình.
Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP