Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   29/9/2023      Views:  123

 

THÔNG TƯ 48/2023/TT-BTC NGÀY 12/7/2023 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG, KHAI THÁC PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

 

         Ngày 12/7/2023, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2023/TT-BTC về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công.

 

Giao diện phầm mềm quản lý tài sản công của Bộ Tài chính

Thông tư này có hiệu lực từ 27/8/2023.

Thông tư này thay thế Thông tư số 184/2014/TT-BTC ngày 01/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý đăng ký tài sản nhà nước.

Bãi bỏ khoản 1, khoản 3, khoản 4 Điều 9 Thông tư số 144/2017/TT-BTC và các Mẫu biểu số: 04a-ĐK/TSC, 04b-ĐK/TSC, 04c-ĐK/TSC, 05a-ĐK/TSDA, 05b-ĐK/TSDA, 05c-ĐK/TSDA, 06a-ĐK/TSC, 06b-ĐK/TSC, 06c-ĐK/TSC, 06d-ĐK/TSC, 07-ĐK/TSC ban hành kèm theo Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công./.

Category:
Tin khác
Bộ Xây dựng công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023.
KẾ HOẠCH Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp
TRIỂN KHAI PHIẾU LẤY Ý KIẾN THĂM DÒ DƯ LUẬN XÃ HỘI VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”
TRIỂN KHAI THÔNG TIN VỀ SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
KẾ HOẠCH Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các Khu công nghiệp năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP