Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   20/3/2023      Views:  430

 

Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023

         Ngày 27/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 656/KH-UBND ngày 27/02/2023 về việc tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023, nội dung của kế hoạch:

         1. Nhằm tra đổi thông tin, giải đáp, hỗ trợ những đề xuất, kiến nghị, tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và thể hiện vai trò của chính quyền tỉnh đối với việc hỗ trợ, tạo điều kiện, đồng hành cùng doanh nghiệp và doanh nhân, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất để phát triển.

         2. Nội dung của chương trình đối thoại:

         - Thời gian: Định kỳ hàng tháng và hàng quý

         - Địa điểm: Nhà khách UBND tỉnh (Aniise Villa Resort), đường Yên Ninh, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải.

Category:
Tin về doanh nghiệp
XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, TIỀM ẨN NGUY CƠ Ô NHIỆM MÔI TRƯỜNG GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ TRONG DỰ ÁN DẦU TƯ
Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
Thực hiện “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2021-2030” trong các Khu công nghiệp
Kế hoạch hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024.
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP