Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   22/11/2023      Views:  239

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ GIAO THƯƠNG VỚI HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

 

Thông tin về hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối đầu tư và giao thương với Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức tại tỉnh Ninh Thuận:

1. Nội dung: Tham gia gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối đầu tư và giao thương với Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức tại tỉnh Ninh Thuận.

- Thời gian: Từ 13h00 đến 18h00, ngày 01/12/2023 (Thứ sáu)

- Địa điểm: tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ

(Số 19 An Dương Vương, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận)

- Quy mô: Dự kiến khoảng 15 gian hàng.

- Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tham gia: Tập trung trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm nông - lâm - thuỷ sản; du lịch; xây dựng và bất động sản; đầu tư; công nghiệp thực phẩm chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ làng nghề…

2. Đăng ký tham gia gian hàng:

- Số lượng doanh nghiệp, đơn vị của tỉnh Ninh Thuận tham gia gian hàng: xem xét lựa chọn 15 đơn vị, dự kiến phân bổ như sau:

+ Sản phẩm OCOP, đặc thù, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm nông - lâm - thuỷ sản, công nghiệp thực phẩm chế biến, may mặc, thủ công mỹ nghệ làng nghề… của tỉnh: 07 đơn vị

+ Du lịch: 03 đơn vị

+ Xây dựng và bất động sản: 02 đơn vị

+ Đầu tư: 03 đơn vị

- Chi phí tham gia gian hàng: Miễn phí.

- Thời hạn đăng ký tham gia gian hàng: Gửi thông tin đăng ký (theo mẫu) về Sở Công Thương trước ngày 27/11/2023 (ưu tiên ngành hàng phù hợp và ưu tiên đơn vị đăng ký trước).

- Đầu mối liện hệ của Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận: Phòng Quản lý thương mại. Điện thoại: 0259.3838592 hoặc di động: 0909.556.519 (đ/c Nguyễn Văn Nhân).


 

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Hội nghị kết nối đầu tư, giao thương với Hội Doanh nghiệp Thành phố Thủ Đức tại tỉnh Ninh Thuận

Thời gian: 13h00 – 18h00, ngày 01/12/2023

Địa điểm: tại Khách sạn Sài Gòn - Ninh Chữ, Ninh Thuận

 

1.     Tên doanh nghiệp: …………………………………………………….

2.     Mã số doanh nghiệp: …………………………………………………..

3.     Địa chỉ: ………………………………………………………………..

4.     Email:…………………………...Website: ……………………………

5.     Đại diện/đầu mối liên hệ:

Họ tên:…………………………. Chức vụ:…………………………….

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………

6.     Sản phẩm tham gia gian hàng:

………………………………………………………………

…………….., ngày      tháng 11 năm 2023

            Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Category:
Tin về ban quản lý
Sở Công Thương hướng dẫn và khuyến cáo về việc tạm thời chưa đầu tư điện mặt trời trên mái nhà xưởng tại các KCN trên địa bàn tỉnh
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện dự án.
Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động các Khu công nghiệp năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP