Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   3/10/2023      Views:  685

 

Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận

 

Chiều ngày 28/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 7641581628 cấp lần đầu ngày 28/9/2023 cho Công ty TNHH Sợi Đà Lạt để thực hiện dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Du Long với diện tích đất sử dụng là 03 ha và tổng vốn đầu tư  637.947.000.000đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 34 năm kể từ ngày 28/9/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất lông cừu nhuộm, sợi nhuộm.

  2.  Quy mô, công suất: 4.500 tấn/năm

  3. Tiến độ xây dựng dự án:

 - Tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý:

Hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan khác để đủ điều kiện khởi công dự án: Tháng 10/2023.

- Tiến độ xây dựng cơ bản:

+ Khởi công xây dựng công trình: Tháng 11/2023;

+ Hoàn thành cơ bản các công trình xây dựng: Tháng 6/2024.

- Tiến độ lắp đặt thiết bị, dây chuyền và đưa vào hoạt động:

+ Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa vào vận hành giai đoạn 1: Tháng 10/2024.

+ Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị và đưa vào vận hành giai đoạn 2: Tháng 01/2030.

Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết khoản 140 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Sở Công Thương hướng dẫn và khuyến cáo về việc tạm thời chưa đầu tư điện mặt trời trên mái nhà xưởng tại các KCN trên địa bàn tỉnh
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện dự án.
Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động các Khu công nghiệp năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP