Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   3/10/2023      Views:  293

 

Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận

 

Chiều ngày 28/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 8732131074 cấp lần đầu ngày 26/9/2023 cho Công ty TNHH MTJV Việt Nam để thực hiện dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 1,5 ha và tổng vốn đầu tư  37.600.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 26/9/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng nhà máy may các sản phẩm may mặc dùng trong y tế, tấm trải giường, tấm lót quần, áo, các sản phẩm may từ plastic, sản xuát túi nhựa PE, màng PE.

  2.  Quy mô, công suất: 2.000.000 sản phẩm/năm

  3. Tiến độ xây dựng dự án:

 - Hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan khác để đủ điều kiện khởi công dự án: Tháng 11/2023.

- Khởi công xây dựng công trình: Tháng 12/2023;

- Hoàn thành cơ bản các công trình xây dựng: Tháng 6/2024.

- Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị: Tháng 10/2024.

- Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Tháng 12/2024.

 

          Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết khoản 200 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Sở Công Thương hướng dẫn và khuyến cáo về việc tạm thời chưa đầu tư điện mặt trời trên mái nhà xưởng tại các KCN trên địa bàn tỉnh
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện dự án.
Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động các Khu công nghiệp năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP