Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   3/10/2023      Views:  234

 

Trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn

 

Chiều ngày 28/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 42/QĐ-BQLKCN ngày 26/9/2023 cho Công ty Cổ phần nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn để thực hiện Dự án Nhà máy Nhà máy sản xuất nước giải khát tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 27.600 m2 và tổng vốn đầu tư  100.000.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 26/9/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát đóng chai từ nha đam, trái cây các loại, thảo mộc (nước giải khát không có gas).

  2.  Quy mô, công suất: 6 triệu lít/năm 

  3. Tiến độ xây dựng dự án:

  - Giai đoạn 1:

  + Thủ tục pháp lý: Hoàn thành thủ tục pháp lý từ tháng 9/2023 đến 1/2024 (đầu tư, xây dựng, môi trường, PCCC,...) đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

  + Khởi công công trình: Tháng 2/2024.

  + Hoàn thành công trình chính của dự án: Tháng 8/2024.

  + Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 12/2024.

  + Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Tháng 01/2025.

  - Giai đoạn 2:

  + Thủ tục pháp lý: Hoàn thành thủ tục pháp lý tháng 12/2025.

  + Khởi công công trình: Tháng 02/2026.

  + Hoàn thành công trình: Tháng 10/2026.

 

          Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết khoản 100 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Sở Công Thương hướng dẫn và khuyến cáo về việc tạm thời chưa đầu tư điện mặt trời trên mái nhà xưởng tại các KCN trên địa bàn tỉnh
Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sang thực hiện dự án.
Hội nghị Tổng kết tình hình hoạt động các Khu công nghiệp năm 2023 và kế hoạch thực hiện năm 2024
Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2024 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; khối chính quyền địa phương năm 2024
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP