Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/1/2022      Views:  471

Thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư

           Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 119/KH-TT ngày 21/10/2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (tại đây)

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP