Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/1/2022      Views:  345

Thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư

           Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 119/KH-TT ngày 21/10/2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (tại đây)

Category:
Tin về ban quản lý
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam
UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội thảo tập huấn về cẩm nang thực hiện cam kết đầu tư quôc tế
Hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và thủ tục Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình.
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP