Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   3/10/2023      Views:  132

 

Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận

 

Chiều ngày 28/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 8732131074 cấp lần đầu ngày 26/9/2023 cho Công ty TNHH MTJV Việt Nam để thực hiện dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 1,5 ha và tổng vốn đầu tư  37.600.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 26/9/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng nhà máy may các sản phẩm may mặc dùng trong y tế, tấm trải giường, tấm lót quần, áo, các sản phẩm may từ plastic, sản xuát túi nhựa PE, màng PE.

  2.  Quy mô, công suất: 2.000.000 sản phẩm/năm

  3. Tiến độ xây dựng dự án:

 - Hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường và các thủ tục liên quan khác để đủ điều kiện khởi công dự án: Tháng 11/2023.

- Khởi công xây dựng công trình: Tháng 12/2023;

- Hoàn thành cơ bản các công trình xây dựng: Tháng 6/2024.

- Hoàn thành lắp đặt máy móc, thiết bị: Tháng 10/2024.

- Hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Tháng 12/2024.

 

          Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết khoản 200 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ GIAO THƯƠNG VỚI HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 2 Quyết định 80/2022/ QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận
Trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP