Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   3/10/2023      Views:  132

 

Trao Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu Dự án Nhà máy sản xuất nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn

 

Chiều ngày 28/9/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 42/QĐ-BQLKCN ngày 26/9/2023 cho Công ty Cổ phần nước giải khát Nhiệt Đới Sài Gòn để thực hiện Dự án Nhà máy Nhà máy sản xuất nước giải khát tại Khu công nghiệp Thành Hải với diện tích đất sử dụng là 27.600 m2 và tổng vốn đầu tư  100.000.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 26/9/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: Xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát đóng chai từ nha đam, trái cây các loại, thảo mộc (nước giải khát không có gas).

  2.  Quy mô, công suất: 6 triệu lít/năm 

  3. Tiến độ xây dựng dự án:

  - Giai đoạn 1:

  + Thủ tục pháp lý: Hoàn thành thủ tục pháp lý từ tháng 9/2023 đến 1/2024 (đầu tư, xây dựng, môi trường, PCCC,...) đủ điều kiện để khởi công xây dựng công trình.

  + Khởi công công trình: Tháng 2/2024.

  + Hoàn thành công trình chính của dự án: Tháng 8/2024.

  + Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 12/2024.

  + Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: Tháng 01/2025.

  - Giai đoạn 2:

  + Thủ tục pháp lý: Hoàn thành thủ tục pháp lý tháng 12/2025.

  + Khởi công công trình: Tháng 02/2026.

  + Hoàn thành công trình: Tháng 10/2026.

 

          Dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động sẽ giải quyết khoản 100 lao động địa phương, đóng góp ngân sách tỉnh nhà thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ GIAO THƯƠNG VỚI HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 2 Quyết định 80/2022/ QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP