Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   17/5/2023      Views:  23

 

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

         Ngày 16/05/2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận vừa ban hành kế hoạch số 498/KH-BQLKCN ngày 16/05/2023 về việc kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, nội dung trọng tâm của kế hoạch như sau:

         1. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng và thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào KCN Phước Nam.

         2. Phối hợp hoàn thành các thủ tục pháp lý về quyết định chủ trương đầu tư dự án và sớm triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Cà Ná.

         3. Đôn đốc, phối hợp, xử lý đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng KCN Phước Nam; Thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư vào KCN Phước Nam, tạo điều kiện thu hút các dự án thứ cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy KCN Phước Nam đạt 30- 40% trong năm 2023.

         4. Tập trung phối hợp theo dõi thực hiện hoàn thành các thủ tục pháp lý về quyết định chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Cà Ná; phối hợp tổ chức triển khai thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật KCN Cà Ná.

Category:
Tin về ban quản lý
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thông báo thời gian phỏng vấn và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, tiếp nhận vào công chức năm 2023
kế hoạch tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP