Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   1/2/2021      Views:  104

 

Tiếp nhận Công văn số 424/SYT-KHNVTC ngày 30/01/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương,

          Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Công văn số 99/BQLKCN-VP ngày 01/02/2021, yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và toàn thể cán bộ công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện thông điệp “Người dân đã từng đi đến, về từ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương trong thời gian từ ngày 01/01/2021 và Sân bay Quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 05/01/2021 đến nay chủ động đến Trạm Y tế xã, phường nơi lưu trú hoặc Trung tâm Y tế huyện, thành phố khai báo để được hướng dẫn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2”.

           Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và toàn thể cán bộ công chức, người lao động thực hiện nghiêm nội dung này.

          (kèm theo: Công văn số 424/SYT-KHNVTC ngày 30/01/2021 của Sở Y tế về việc tổ chức khai báo, xét nghiệm người đến, về từ ổ dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương).

Category:
Tin khác
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH