Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   1/2/2021      Views:  104

 

Tiếp nhận Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh,

          Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Công văn số 95/BQLKCN-VP ngày 29/01/2021, yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và toàn thể cán bộ công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

          1. Thực hiện việc giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch đối với người đến/về từ các địa điểm dịch tễ của 02 trường hợp mắc Covid-19 tại Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương theo đúng yêu cầu tại Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh.

          2. Giao Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai thác Hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh trong theo yêu cầu của Sở Y tế.

          (kèm theo: Công văn số 395/SYT-KHNVTC ngày 28/01/2021 của Sở Y tế về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với những người từ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương đến/về tỉnh).

Category:
Tin khác
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH