Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   5/1/2023      Views:  67

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận cấp Giấy phép môi trường Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Khu công nghiệp Du Long, xã Lợi Hải – xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Innoflow NT.

Ngày 11/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định cấp Giấy phép môi trường số 60/GPMT- UBND cho Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Khu công nghiệp Du Long, xã Lợi Hải – xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận của Công ty TNHH Innoflow NT.

 

Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em có diện tích sử dụng đất 4,74 ha với quy mô, công suất của dự án là 6.000.000 sản phẩm/năm.

Giấy phép môi trường bao gồm: Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án cụ thể về nước thải, quản lý chất thải (chất thải nguy hại, chất thải rắn), phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường.

Giấy phép môi trường của Dự án có thời hạn là Mười (10) năm (từ ngày 11   tháng 11 năm 2022 đến ngày 11 tháng 11 năm 2032).

Category:
Tin về doanh nghiệp
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 đến các doanh nghiệp
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
CÔNG TY MAY MẶC MINH SƠN TUYỂN CÔNG NHÂN
Thông báo về việc bổ sung chức năng Xác thực mã OTP khi đăng nhập Cổng Dịch vụ công của tỉnh
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP