Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   19/8/2022      Views:  61

 Ấn phẩm “Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận”

Nhằm phục vụ công tác xúc tiến, kêu gọi dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Ban quản lý các khu công nghiệp đã phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông Đại Việt thực hiện Tập tài liệu ‘Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Việt - Anh)”.

Các nội dung của Tập tài liệu được xây dựng chia làm 6 phần chính:

1. Giới thiệu về Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

2. Giới thiệu tổng quan, sơ lược về điều kiện tự nhiên và điều kiện xã hộicủa tỉnh Ninh Thuận (vị trí địa lý, khí hậu, các nguồn tài nguyên, nguồn lao động, đào tạo…)

3.  Giới thiệu về tiềm năng công nghiệp chế biến nông thủy sản.

4. Giới thiệu thông tin về diện tích, vị trí, định hướng ngành nghề của từng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Cung cấp quy trình và thủ tục và các chính sách ưu đãi dành cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

6. Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư.

          Được xây dựng dưới dạng song ngữ Việt - Anh, Tập tài liệu “‘Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (Việt - Anh) sẽ là công cụ hiệu quả để quảng bá, giới thiệu các tiềm năng, chính sách và các dự án kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp đến với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tạo sự hấp dẫn và cảm giác tin cậy để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới.

            Đính kèm file: Ấn phẩm “Ban quản lý các khu công nghiệp (Việt – Anh)

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP