Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   19/8/2022      Views:  62

 

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tổ chức.

 

Ngày 22/7/2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền triển khai Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, các cán bộ quản lý, chuyên viên các Sở, ban, ngành (trong đó có đại diện Ban quản lý các khu công nghiệp); đại diện lãnh đạo, quản lý tại các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị; Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, …

Mục đích của buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức của các sở ngành và các Doanh nghiệp về Tiếp cận sản xuất và tiêu dùng bền vững, marketing xanh, phân phối xanh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và áp dụng sản xuất sạch hơn tại các Doanh nghiệp, giảm thiểu rác thải nhựa đáp ứng yêu cầu phát triển xanh, bền vững.

 

Kết quả buổi tập huấn cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, nâng cao vai trò của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất đồng thời giảm thiểu rác thải nhựa góp phần bảo vệ môi trường xanh, bền vững trong tương lai.

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP