Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   19/8/2022      Views:  51

“Hội thảo chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường” trường theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.

 

Ngày 29/7/2022, tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức “Hội thảo chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường” trường theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến do Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Vườn Quốc gia Phước Bình, Chi cục Bảo vệ môi trường.

Mục đích của Hội thảo tập trung chủ yếu vào 03 chuyên đề bao gồm: (1) Công tác đánh giá tác động môi trường đối với hoạt động đầu tư phát triển; (2) Quản lý chất lượng môi trường; tăng cường, nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn; (3) Phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

 

Kết quả buổi tập huấn cơ bản đã đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, cung cấp thêm các kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho các sở, ban ngành, ...

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP