Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   19/8/2022      Views:  51

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường

 

Ngày 07 tháng 07 năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nghị định có hiệu lực ngày 25/08/2022.

Nghị định này quy định chi tiết một số điều, khoản về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong phạm vi lãnh thổ, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Công hòa XHCN Việt nam.

            Đối tượng áp dụng: Tổ chức, cá nhân (trong, ngoài nước), hộ gia đình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các công ty, tổ chức, cơ quan nhà nước, đơn vị, đơn vị sự nghiệp, tổ chức CT-XH, tổ hợp tác xã…; Người có thẩm quyền lập biên bản, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm HC về môi trường, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường.

Category:
Tin về doanh nghiệp
Phối hợp cùng kiểm tra thực tế kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để phục vụ việc cấp giấy phép môi trường của Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Khang Thuận Ninh tại KCN Phước Nam
Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022
Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định mới về xuất xứ hàng hóa
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP