Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  48

Tham gia tập huấn chuyên môn Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ

 

Ngày 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi tập huấn về Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh cho cán bộ quản lý, cán bộ thực thi quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi tập huấn có đại diện UBND 7  huyện, thành phố, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ….

Sự cần thiết của khai thác thông tin trong quản lý nhà nước nhằm hướng dẫn xác lập quyền; phổ biến kiến thức về SHTT; khai thác thông tin SHCN; giải quyết khiếu nại, xử lý xâm phạm quyền SHTT; xử lý, phân tích thông tin và cung cấp thông tin phục vụ xác định, đặt hàng, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển KH&CN; thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến công nghệ; xây dựng và phát triển hoạt động thông tin KH&CN, xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về KHCN; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về KHCN tại địa phương, …

Đơn vị tập huấn là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

 

Kết quả buổi tập huấn đã hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform (Sáng chế, KDCN, Nhãn hiệu); thực hành tra cứu sáng chế, KDCN và nhãn hiệu. 

Category:
Tin về ban quản lý
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại KCN Du Long
Phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Thành Hải
Khối thi đua tham mưu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP