Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  47

Phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Thành Hải

Ngày 10/06/2022, Ban quản lý các khu công nghiệp cử đại diện phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của 02 doanh nghiệp may trong KCN Thành Hải là Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV May mặc TM&DV Minh Sơn.

Buổi làm việc nhằm khảo sát và cập nhật tiến độ của các Dự án, tình hình đầu tư xây dựng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và hỗ trợ giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

 

Kết quả sau buổi làm việc: các doanh nghiệp đã phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình đầu tư và hoạt động, bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng mong muốn được tỉnh hỗ trợ về công tác đào tạo lao động, tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tại buổi làm việc, đoàn làm việc cũng thông báo cho các doanh nghiệp về tình hình đi vào hoạt động của Cảng Cà Ná, từ đó sẽ giúp Doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn trong công tác xuất khẩu hàng hóa bằng đường thủy trong tương lai.

Category:
Tin về ban quản lý
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại KCN Du Long
Tham gia tập huấn chuyên môn Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ
Khối thi đua tham mưu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP