Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  696

 Phối hợp cùng kiểm tra thực tế kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để phục vụ việc cấp giấy phép môi trường của Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Khang Thuận Ninh tại KCN Phước Nam

Ngày 10/06/2022, Ban quản lý các khu công nghiệp cử đại diện phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để phục vụ việc cấp giấy phép môi trường của Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Khang Thuận Ninh tại KCN Phước Nam.

Tham dự công tác kiểm tra bao gồm đại diện các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Tài nguyên và MT huyện Thuận Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương.

 

 

 

Kết quả buổi làm việc đã xác định dự án đủ điều kiện được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Sau khi được xác nhận, dự án cần thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy phép môi trường theo quy định trước khi đi vào vận hành.

Category:
Tin về doanh nghiệp
TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM THU HÚT NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ PHỤC VỤ CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 đến các doanh nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP