Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  45

 Phối hợp cùng kiểm tra thực tế kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để phục vụ việc cấp giấy phép môi trường của Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Khang Thuận Ninh tại KCN Phước Nam

Ngày 10/06/2022, Ban quản lý các khu công nghiệp cử đại diện phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra thực tế kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo để phục vụ việc cấp giấy phép môi trường của Cơ sở tái chế chất thải công nghiệp của Công ty TNHH Khang Thuận Ninh tại KCN Phước Nam.

Tham dự công tác kiểm tra bao gồm đại diện các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ trì), Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Phòng Tài nguyên và MT huyện Thuận Nam, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Công thương.

 

 

 

Kết quả buổi làm việc đã xác định dự án đủ điều kiện được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường. Sau khi được xác nhận, dự án cần thực hiện các thủ tục để được cấp Giấy phép môi trường theo quy định trước khi đi vào vận hành.

Category:
Tin về doanh nghiệp
Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022
Quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định mới về xuất xứ hàng hóa
Kế hoạch làm việc về công tác quản lý môi trường của các doanh nghiệp trong KCN Phước Nam
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP