Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   19/1/2021      Views:  306

 Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại khu công nghiệp Phước Nam

Chiều ngày 01/6/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 6770013767 cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đô thị Nam Miền Trung để thực hiện điều chỉnh lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái nhà Dự án Nhà máy sấy hèm bia - Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Phước Nam với diện tích đất sử dụng là 10.000 m2 và tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng lên 9.000.000.000đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 40 năm kể từ ngày 04/4/2017, mục tiêu của Dự án sơ chế nguyên liệu làm thức ăn gia súc; Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để phục vụ hoạt động nhà máy và bán lượng điện dư thừa.

- Quy mô, công suất dự án: 

  + Sơ chế nguyên liệu làm thức ăn gia súc: 1.800 tấn khô/năm.

  + Lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà: Nhỏ hơn 01 (một) MW.

- Tiến độ thực hiện:

*Giai đoạn I:

          + Khởi công xây dựng: Tháng 9/2020.

          + Hoàn thành xây dựng: Tháng 10/2020.

          + Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: Tháng 11/2020.

          + Hoàn thành dự án đưa vào sản xuất kinh doanh: Tháng 12/2020.

          *Giai đoạn II:

          Triển khai thực hiện ngay sau khi hoàn thành giai đoạn I của dự án đi vào hoạt động.

Dự án được hưởng các khoản ưu đãi theo quy định; Dự án Nhà máy sấy hèm bia Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Phước Nam bổ sung lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương, giải quyết lao động và đóp góp ngân sách tỉnh nhà.

Hoài Ái - Phòng NV

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP