Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   8/7/2022      Views:  51

 Chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

 

Ngày 20 tháng 6 năm 2022, Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19,

Trong đó, nội dung của Chỉ thị tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các chỉ đạo, định hướng của Bộ chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là: Thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19; Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 14 Ban chỉ đạo quốc gia phòng Covid-19; Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 Bộ Y tế đã ban hành phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021-2022.

- Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện và kết quả công tác tiêm vắc xin phòng Covid19 của đơn vị, địa phương mình.

- Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 (mũi nhắc lần 1) cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý II/2022 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022.

- Hoàn thành việc tiêm vắc xin mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý II/2022; tiêm mũi thứ 4 (mũi nhắc lại lần 2) cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu chống dịch, công nhân, người làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác truyền thông về chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19; thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng tiêm chủng; vận động người dân tham gia tiêm chủng kịp thời và đầy đủ để đạt được hiệu quả phòng bệnh tốt nhất; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu trong việc đi tiêm vắc xin và vận động người thân đi tiêm vắc xin.

Category:
Tin khác
Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản
Kế hoạch phát động phong trào “ vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”
Hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)
Hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP