Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   21/6/2022      Views:  1707

Mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

          Ngày 12/6/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022,

          Theo Nghị định có 04 thay đổi về mức lương như sau:

          1. Lương tối thiểu vùng tăng thêm 6% :

         Đối với địa bàn tỉnh Ninh Thuận, cụ thể:

          a) Mức lương 3.640.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III gồm: Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, huyện Ninh Hải, huyện Thuận Bắc.

          b) Mức lương 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV gồm các huyện: Thuận Nam, Ninh Phước, Ninh Sơn, Bác Ái.

c) Người sử dụng lao động hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất.

2. Lần đầu tiên quy định mức lương tối thiểu theo giờ:

Vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

3. Bỏ quy định về lương tối thiểu cao hơn 7% cho người lao động đã qua học nghề: Quy định chung mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương cho người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng.

4. Điều chỉnh lại các địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng.

Category:
Tin về doanh nghiệp
TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM THU HÚT NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ PHỤC VỤ CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 đến các doanh nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP