Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   20/5/2022      Views:  348

Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 quy định được tăng giờ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ/năm

 

 

Ngày 23/3/2022, UBTVQH thông qua Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, trường hợp Người sử dụng lao động (NSDLĐ) có nhu cầu và được sự đồng ý của Người lao động (NLĐ) thì được sử dụng NLĐ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau:

- NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

- NLĐ là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

- NLĐ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

- Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

- Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 và không áp dụng đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 107 của Bộ luật Lao động.

Category:
Tin khác
Tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Bình chọn sản phẩm Ocop tỉnh Ninh Thuận” năm 2023
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH DO MUỖI TRUYỀN VÌ HIỆN TƯỢNG EL NINO
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức tập huấn về Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Kế hoạch tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2023.
Quy định mới về tinh giản biên chế
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP