Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin khác
Ngày đăng:   27/4/2022      Views:  81

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”

Ngày 26/4/2022, Đảng ủy Khối cơ quan-doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Văn bản số 48-HD/ĐUK hướng dẫn triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022”.

Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương năm 2022” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì tổ chức.

Cuộc thi nhằm tiếp tục tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với công tác biên giới trên đất liền. Đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biên giới lãnh thổ; giới thiệu, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến với đông đảo công chúng trong và ngoài nước; kịp thời động viên, tôn vinh sự tham gia, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, nhất là các nghệ sĩ - những người yêu thích nhiếp ảnh sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền cũng như đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống ở Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 30/3/2022 đến 23 giờ 59 phút ngày 30/08/2022.

(kèm theo:

- Hướng dẫn số số 48-HD/ĐUK

- Thể lệ Cuộc thi)

Category:
Tin khác
Hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VII - năm 2022
Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 quy định được tăng giờ làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ/năm
Ban Quản lý các khu công nghiệp phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu, nộp ngân sách năm 2022
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền tại Nghị Quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 đối với công tác quản lý nhà nước về lao động
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới năm 2022
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP