Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin Covid
Ngày đăng:   27/4/2022      Views:  240

 

“TIÊM PHÒNG VĂC XIN COVID – 19 CHO TRẺ EM TỪ 5 ĐẾN DƯỚI 12 TUỔI”

 

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh của Việt Nam và thế giới, tiến độ tiêm vắc xin, nguồn viện trợ, nguồn vắc xin có thể mua thương mại, loại vắc xin nhận viện trợ đảm bảo kịp thời, đúng tiến độ, an toàn, chất lượng, hiệu quả, không để bị động, không thừa không thiếu hụt vắc xin trong mọi hoàn cảnh. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về vắc xin phòng Covid – 19 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi.

Tại Nghị quyết Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của Bộ Y tế về việc tiếp nhận vắc xin phòng covid – 19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi viện trợ từ Chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế cho Việt Nam

Category:
Tin Covid
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 02/3/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 09/3/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 16/02/2023)
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 23/02/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 02/02/2023).
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP