Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   27/4/2022      Views:  97

Hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình và thủ tục Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình.

 

 

 

 

 

Để các Dự án trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng tuân thủ quy định pháp luật hiện hành;  ngày 18/01/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Văn bản số 65/BQLKCN-NV gửi các Doanh nghiệp để Hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng thi công xây dựng cộng trình đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và thủ tục Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình.

Nội dung Văn bản nhằm Hướng dẫn công tác Quản lý chất lượng thi công xây dựng trong đó chi tiết Trách nhiệm của Chủ đầu tư, Nhà thầu thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng công trình và Hướng dẫn thủ tục Kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình. Đồng thời, Ban Quản lý các khu công nghiệp cũng đã đề nghị Chủ đầu tư và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện công tác Quản lý thi công xây dựng công trình tuân thủ các nội dung hướng dẫn của Ban tại Văn bản nêu trên và các nội dung khác theo quy định tại Chương II – Quản lý thi công xây dựng công trình của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid-19.

Trong quá trình thực hiện, mọi thắc mắc Doanh nghiệp liên hệ phòng Nghiệp vụ (số điện thoại 0259.2212708) để được hướng dẫn chi tiết.

(Đính kèm Văn bản số 65/BQLKCN-NV ngày 18/01/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp)

Category:
Tin về ban quản lý
Kế hoạch Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022
Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu dự án Nhà máy Chế biến cát xây dựng tại KCN Phước Nam
UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội thảo tập huấn về cẩm nang thực hiện cam kết đầu tư quôc tế
Bộ Xây dựng tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư xây dựng
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP