Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/1/2022      Views:  1075

Thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư

           Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng số 119/KH-TT ngày 21/10/2021 của Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư về tuyển dụng viên chức năm 2021.

Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư thông báo trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 (tại đây)

Category:
Tin về ban quản lý
Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI ĐẦU TƯ VÀ GIAO THƯƠNG VỚI HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản Điều 2 Quyết định 80/2022/ QĐ-UBND ngày 24/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy Dệt Nhuộm Ninh Thuận
Trao Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy may MTJV Ninh Thuận
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP