Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin Covid
Ngày đăng:   23/12/2021      Views:  245

 

Thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người

 

Ngày 15/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6809/UBND-VXNV về việc thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người, trong đó yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người, như sau:

1. Số lượng người tham gia: thực hiện theo Khoản 2 Mục 4, Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

2. Nội dung thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo phụ lục đính kèm. Trong đó tổ chức khai báo y tế để sàng lọc, xét nghiệm cho những người từ vùng dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 và những người thuộc nhóm đối tượng nguy cơ cao, nguy cơ rất cao trong danh mục kèm theo Công văn số 6484/UBND-VXNV ngày 27/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn danh mục “vùng nguy cơ” và “nhóm nguy cơ” để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

3. Đối với các sự kiện quan trọng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh có ý kiến đối với kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị do cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tổ chức; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch tổ chức các hoạt động, sự kiện chính trị do cơ quan, đơn vị cấp huyện hoặc UBND cấp xã tổ chức) thì chi phí thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 được sử dụng từ nguồn phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Category:
Tin Covid
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 02/3/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 09/3/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 16/02/2023)
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 23/02/2023).
Thông báo Kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 02/02/2023).
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP