Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   14/12/2021      Views:  368

 

Kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021

 

Nhằm giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động: hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động; Nghị định về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”; tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể…

Sau khi ban hành Kế hoạch và thành lập Đoàn giám sát, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai đến mười doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được chọn giám sát, nhất là những doanh nghiệp có đông công nhân, lao động nhưng chưa thành lập tổ chức công đoàn; những doanh nghiệp còn nợ đọng BHXH; thực hiện chưa tốt chế độ, chính sách đối với người lao động; tình hình thực hiện Luật An toàn Vệ sinh Lao động.

Nhìn chung, công tác tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Bảo hiểm xã hội ở các doanh nghiệp được thực hiện nhưng chưa đầy đủ, người sử dụng lao động cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của Bộ luật lao động như: sử dụng lao động có ký hợp đồng lao động theo quy định; tiền lương thực hiện theo mức lương tối vùng; có chế độ ăn ca cho người lao động; tham gia Bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Phần lớn các doanh nghiệp có quan tâm đến chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động và thực hiện khá tốt, thực hiện đúng quy định và giải quyết kịp thời các chế độ cho người lao động (chế độ thai sản cho nam giới được thực hiện đúng quy định của Luật). Thủ tục hồ sơ BHXH được thực hiện 4.0 rất thuận lợi, các thắc mắc cũng được các cơ quan BHXH giải thích, hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, công ty còn có nhiều chế độ khác nhằm thu hút người lao động.

Hầu hết các doanh nghiệp có đông lao động đều xây dựng kế hoạch An toàn vệ sinh lao động hàng năm, có phân công cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động; có tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, kiểm định các thiết bị máy móc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; trang cấp phương tiện bảo vệ cá nhân… Việc thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể được đưa vào thực hiện với những điều, khoản có lợi hơn cho người lao động. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp người sử dụng lao động thực hiện tốt việc đối thoại khi 1 trong 2 bên có yêu cầu.

Tuy nhiện, vẫn còn tồn tại một số hạn chế và khó khăn. Hầu hết các doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc theo quy định (8/9 doanh nghiệp), chưa khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho người lao động (9/9). Số doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa thành lập tổ chức Công đoàn có 01/9 doanh nghiệp. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên người sử dụng lao động chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ, quan trắc môi trường lao động để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên còn nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Category:
Tin về doanh nghiệp
TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2023
HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ NHẰM THU HÚT NGUỒN LAO ĐỘNG CÓ TAY NGHỀ PHỤC VỤ CHO CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM VÀ KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2023-2025
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023
Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ năm 2024 đến các doanh nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP