Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   12/11/2021      Views:  16

 

Thực hiện Kế hoạch số 5987/KH-BCĐ ngày 02/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận về Tổ chức cao điểm kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong điều kiện thích ứng, linh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Kế hoạch số 1134/KH-BQLKCN ngày 04/11/2021 của Ban Quản lý các khu công nghiệp kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Trong ba ngày, từ ngày 08/11/2021 đến ngày 10/11/2021, Đoàn kiểm tra của Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các Doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

Qua quá trình kiểm tra tại các Doanh nghiệp, đa số các Doanh nghiệp đều thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch như:

- Đã ban hành kế hoạch, các phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị; Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo /Tổ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đơn vị; Ký cam kết với Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm trước pháp luật về công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp.

- Triển khai công tác truyền thông, phổ biến tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị; Thực hiện nghiên túc quy định 5K trong phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trong quá trình hoạt động tại đơn vị; Thực hiện trang bị đầy đủ các trang thiết bị về phòng chống dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khi báo y tế; Tổ chức thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động để kiểm soát phòng chống dịch tại đơn vị.

 

 

     Công tác tuyên truyền thực hiện 5K tại Công ty TNHH Thông Thuận

 

Đoàn kiểm tra đã làm việc và nghe Doanh nghiệp báo cáo về tình hình lao động, tình hình tiêm vắc xin phòng Covid-19 của người lao động, những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả thực hiện và đề nghị các Doanh nghiệp tiếp tục duy trì tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm An toàn mới sản xuất và sản xuất thì phải an toàn.

Category:
Tin về ban quản lý
VAI TRÒ CỦA CÁC KHU TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TÁC ĐỘNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH NINH THUẬN
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC Dự án: Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (dự thảo)
Định hướng phát triển KCN trong vùng Kinh tế phía Nam
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRẠM TRỘN BÊ TÔNG HDP NINH THUẬN KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP PHƯỚC NAM
Ninh Thuận Triển khai thực hiện Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư
DANH MỤC CÁC MẪU VĂN BẢN, BÁO CÁO LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM, ĐẦU TƯ TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
SUẤT VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP BỘ PHẬN KẾT CẤU CÔNG TRÌNH NĂM 2020
Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG
KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID – 19 TRONG KHU CÔNG NGHIỆP NINH THUẬN
BỘ CHÍNH TRỊ CHỦ TRƯƠNG KHUYẾN KHÍCH VÀ BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO VÌ LỢI ÍCH CHUNG
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TÌNH HÌNH MỚI
UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm xác nhận Kế hoạch BVMT Dự án Nhà máy may mặc VietSun Ninh Thuận của Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận tại KCN Thành Hải
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận cho Công ty TNHH Đầu tư VietSun Ninh Thuận thuê để thực hiện dự án Nhà máy may mặc Vietsun Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
QUYẾT ĐỊNH Chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Sợi và Chỉ của Công ty Cổ phần Sợi Ninh Thuận tại Khu công nghiệp Thành Hải
Thực hiện quét mã QR khai báo y tế kiểm soát người ra, vào cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp
Quy định cách ly tại nhà đối với F1 (người tiếp xúc gần với người mắc Covid-19 đã xác định) trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Phân cấp quản lý nhà nước về quản lý chất lượng công trình, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Kiểm tra công tác nghiệm thu đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp về phục hồi kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 hướng dẫn 4 nhóm giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 29/10/2021)
Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (tính đến 17g00 ngày 05/11/2021)
Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp
Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường dự án
Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường xác thực ngày 30/6/2021 “Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH “ SÓNG VÀ MÁY TÍNH CHO EM”
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG
Ngành Xây dựng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, người dân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
QUY ĐỊNH MỨC THU MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẰM HỖ TRỢ , THÁO GỠ, KHÓ KHĂN CHO ĐỐI TƯỢNG CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19
Tiêu chuẩn ISO - Công cụ đắc lực trong cải cách hành chính
THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ban Quản lý các khu công nghiệp
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2021 cửa Trung tâm khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư
GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VÀ SỬA CHỮA MÁY XÂY DỰNG
THÔNG TƯ VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 700/QĐ-BXD NGÀY 08/6/2021 VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đầu tư và xây dựng tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận
Triển khai ứng dụng "Sổ sức khỏe điện tử"
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh
Hội nghị CBCC và người lao động năm 2021
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà máy sản xuất hèm bia Ninh Thuận tại...
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhà máy chế biến tôm số 2
Cấp giấy phép chứng nhận đăng ký đầu tư dự án cơ sở sản xuất sản phẩm hóa dầu...
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH