Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   11/11/2021      Views:  16

 Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tổ chức Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Từ ngày 05/11/2021 đến ngày 11/11/2021, Ban quản lý các khu công nghiệp phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận (đơn vị chủ trì) tổ chức kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp. Nội dung kiểm tra về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, đồng thời hướng dẫn việc lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình xử lý chất thải của các Doanh nghiệp.

Kết quả của đợt kiểm tra nhìn chung đã đánh giá được tình hình xử lý chất thải của các Doanh nghiệp (đã lấy mẫu nước thải, khí thải), hướng dẫn và yêu cầu các Doanh nghiệp khắc phục tình trạng ô nhiễm

Category:
Tin về doanh nghiệp
Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Hồ sơ giảm tiền thuê đất Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH