Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về doanh nghiệp
Ngày đăng:   11/11/2021      Views:  14

 

Trên cơ sở phân tích dự báo, đánh giá tình hình cấp độ dịch và điều kiện bảo đảm an toàn dịch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo tình hình thực tế của tỉnh trong thời gian vừa qua. Đồng thời, bám sát tinh thần Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4886/KH-UBND ngày 15/9/2021 về phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời, thành lập Tổ Công tác đặc biệt thực hiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 20/9/2021), tỉnh ta tập trung các giải pháp, chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 như sau:

1. Hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp, nhất là các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động; gia hạn, giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiền thuê đất; cơ cấu lại nợ vay, miễn, giảm lãi vay theo các Nghị quyết, quy định của Chính phủ, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng nhằm giảm thiểu thiệt hại, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19.

2. Đẩy mạnh tăng độ phủ vắcxin phòng dịch COVID-19 toàn dân, hướng đến tạo miễn dịch cộng đồng, bảo đảm đủ điều kiện an toàn để phục hồi, phát triển kinh tế xã hội; tiếp tục ưu tiên tiêm đủ liều vắcxin phòng COVID-19 cho các đối tượng là người lao động của doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất các ngành hàng, xuất nhập khẩu, lao động làm việc tại các công trình trọng điểm của tỉnh; người lao động trong các lĩnh vực có nguy cơ cao.

3. Tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trên nguyên tắc khó khăn, vướng mắc ở cấp nào, địa phương nào thì cấp đó, địa phương đó phải chủ động, kịp thời tháo gỡ, giải quyết; tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, ách tắc với phương châm “sớm nhất - hiệu quả nhất” nhằm giảm thiểu thiệt hại, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp và người dân.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ công, giao dịch, xử lý công việc góp phần cắt giảm chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số; thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh, công nghệ, tạo nền tảng cho phát triển thương mại điện tử, kinh tế số phù hợp với xu thế và thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

5. Ưu tiên cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ trên tinh thần mọi chính sách đều phải hướng đến người dân và doanh nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; khơi thông mọi nguồn lực cho đầu tư, kinh doanh; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đi cùng với thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

6. Kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh hưởng dịch COVID-19; sửa đổi, bổ sung một số luật còn đang bất cập, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; sớm ban hành cơ chế giá điện mặt trời nối lưới đối với các dự án vận hành thương mại sau ngày 01/01/2021 và có hướng dẫn về hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện mặt trời thông qua cơ chế cạnh tranh theo quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng giá điện theo Quyết định số 39/2018/QĐ-TTg đến hết tháng 4/2022 (thay vì trước ngày 01/11/2021), để tạo điều kiện cho nhà đầu tư khắc phục các khó khăn, tác động do nguyên nhân bất khả kháng bởi đại dịch COVID-19.

Category:
Tin về doanh nghiệp
Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp
Hồ sơ giảm tiền thuê đất Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY MAY MẶC VIETSUN NINH THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
Tăng cường công ác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Đường dây nóng
Ông: Sử Đình Vinh (Trưởng ban)
0913 88 22 99
dinhvinh.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
Ông: Huỳnh Ngọc Sơn (P.Trưởng ban)
0918 560 261
ngocson.bqlkcn@ninhthuan.gov.vn
TRÌNH DIỄN HÌNH ẢNH