Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   20/3/2023      Views:  109

 

Quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Nhà máy may Hoàng Thành Đô Lương

 

Ngày 15/02/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án số 09/QĐ-BQLKCN cho Công ty Cổ phần sản xuất và Đầu tư Hoàng Thành Đô Lương để thực hiện Dự án Nhà máy May Hoàng Thành Đô Lương tại Khu công nghiệp Du Long với diện tích đất sử dụng là 12,87 ha, chia làm 02 giai đoạn phân kỳ đầu tư và tổng vốn đầu tư giai đoạn I là: 200.000.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 35 năm kể từ ngày 15/02/2023.

1. Mục tiêu của Dự án: May trang phục áo sơ mi.

2.  Công suất của Dự án:

 + Sản lượng: 30 triệu sản phẩm/năm, chia làm 02 giai đoạn phân kỳ đầu tư: giai đoạn I : 10  triệu sản phẩm/năm; giai đoạn II : 20  triệu sản phẩm/năm.

 + Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Trang phục áo sơ mi.

3. Tiến độ xây dựng dự án:

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

* Về thủ tục pháp lý: Tháng 2/2023 đến tháng 3/2023: Hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan (xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường,…) để đủ điều kiện khởi công dự án theo quy định của pháp luật.

* Tiến độ xây dựng cơ bản:

          - Khởi công xây dựng: tháng 4/2023;

          - Hoàn thành các hạng mục công trình chính: tháng 8/2023;

          - Hoàn thành lắp đặt máy móc thiết bị: tháng 10/2023;

          - Hoàn thành dự án đưa vào hoạt động: tháng 12/2023.

4. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng:

Nhà đầu tư thực hiện ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật đầu tư, pháp luật về thuế và quy định pháp luật hiện hành có liên quan.

Category:
Tin về ban quản lý
Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra tiến độ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Thông báo thời gian phỏng vấn và danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia sơ tuyển, tiếp nhận vào công chức năm 2023
kế hoạch tổ chức Hội đồng sơ tuyển, tiếp nhận vào làm công chức năm 2023
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP