Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  93

cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại KCN Du Long

 

Chiều ngày 24/6/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án số 5425207270 cho Công ty TNHH Innoflow Korea để thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Khu công nghiệp Du Long với diện tích đất sử dụng là 4,74 ha và tổng vốn đầu tư  138.000.000.000 đồng. Thời hạn hoạt động của Dự án là 35 năm kể từ ngày 24/6/2022.

1. Mục tiêu của Dự án: Sản xuất đồ chơi trò chơi trẻ em.

2.  Quy mô, công suất: 6.000.000 sản phẩm/năm

3. Tiến độ xây dựng dự án:

          - Hoàn tất các thủ tục đất đai, xây dựng môi trường, và các thủ tục liên quan khác để đủ điều kiện tiến hành khởi công dự án: Tháng 7/2022 đến tháng 10/2022;

- Tiến độ khởi công công trình: Tháng 11/2022;

          - Hoàn thành cơ bản các công trình xây dựng: Tháng 3/2023;         

- Hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, máy móc, nhà vận hành: Tháng 6/2023.

- Hoàn thành xây dựng đưa dự án đi vào hoạt động trong: Tháng 9/2023.

4. Ưu đãi được hưởng:

- Dự án được hưởng các ưu đãi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Nhà đầu tư tự xác định ưu đãi đầu tư theo quy định và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Dự án Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em tại Khu công nghiệp Du Long triển khai thực hiện và đưa vào hoạt động là tiền đề cho KCN Du Long trong thu hút đầu tư dự án thứ cấp. Đặc biệt dự án giải quyết khoảng 2.500 lao động địa phương và các vùng lân cận, đóng góp ngân sách tỉnh nhà nâng tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu cho tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội địa phương.

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP