Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  79

Tham gia tập huấn chuyên môn Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh tại Sở Khoa học và Công nghệ

 

Ngày 22/6/2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi tập huấn về Bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về Sở hữu trí tuệ của quốc gia, của tỉnh cho cán bộ quản lý, cán bộ thực thi quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia buổi tập huấn có đại diện UBND 7  huyện, thành phố, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, ….

Sự cần thiết của khai thác thông tin trong quản lý nhà nước nhằm hướng dẫn xác lập quyền; phổ biến kiến thức về SHTT; khai thác thông tin SHCN; giải quyết khiếu nại, xử lý xâm phạm quyền SHTT; xử lý, phân tích thông tin và cung cấp thông tin phục vụ xác định, đặt hàng, tuyển chọn các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển KH&CN; thẩm định các dự án đầu tư liên quan đến công nghệ; xây dựng và phát triển hoạt động thông tin KH&CN, xây dựng và phát triển CSDL quốc gia về KHCN; thực hiện chế độ báo cáo thống kê về KHCN tại địa phương, …

Đơn vị tập huấn là Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ.

 

Kết quả buổi tập huấn đã hướng dẫn tra cứu thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform (Sáng chế, KDCN, Nhãn hiệu); thực hành tra cứu sáng chế, KDCN và nhãn hiệu. 

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP