Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   18/7/2022      Views:  81

Phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN Thành Hải

Ngày 10/06/2022, Ban quản lý các khu công nghiệp cử đại diện phối hợp cùng Sở Công thương khảo sát và cập nhật về tình hình đầu tư và hoạt động của 02 doanh nghiệp may trong KCN Thành Hải là Công ty TNHH Đầu tư Vietsun Ninh Thuận và Công ty TNHH MTV May mặc TM&DV Minh Sơn.

Buổi làm việc nhằm khảo sát và cập nhật tiến độ của các Dự án, tình hình đầu tư xây dựng và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, dự kiến kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 và hỗ trợ giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp.

 

Kết quả sau buổi làm việc: các doanh nghiệp đã phối hợp cung cấp các thông tin, số liệu về tình hình đầu tư và hoạt động, bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng mong muốn được tỉnh hỗ trợ về công tác đào tạo lao động, tuyển dụng lao động nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất.

Tại buổi làm việc, đoàn làm việc cũng thông báo cho các doanh nghiệp về tình hình đi vào hoạt động của Cảng Cà Ná, từ đó sẽ giúp Doanh nghiệp có thêm sự lựa chọn trong công tác xuất khẩu hàng hóa bằng đường thủy trong tương lai.

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP