Sơ đồ web Đăng nhập
ĐIỂM ĐẾN TIN CẬY CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Tin về ban quản lý
Ngày đăng:   1/7/2022      Views:  83

Khối thi đua tham mưu kinh tế tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn số 1437/HD-SNV ngày 18/5/2022 về sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022,

 Ngày 23/6/2022, Khối Thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự Hội nghị đại diện Sở Nội vụ và các đơn vị trong Khối: Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở giao Thông vận tải, Sở Công thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh.

 

 

Với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, cùng với việc nổ lực, phấn đấu của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế đã góp phần đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng của Khối trong 6 tháng đầu năm 2022 đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao; đa phần các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản của các đơn vị trong Khối đều đạt và vượt so với kế hoạch; Nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích thiết thực của công tác thi đua và khen thưởng của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Khối, nhất là cán bộ lãnh đạo, luôn có sự chuyển biến tích cực, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động, cùng phấn đấu thi đua, nổ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho các đơn vị trong Khối.

 Tại Hội nghị các Thành viên trong Khối thi đua đã tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan tham mưu kinh tế tỉnh Ninh Thuận.

Category:
Tin về ban quản lý
Chương trình Caravan giao thương và xúc tiến đầu tư vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Chương trình tư vấn thu hút đầu tư Hàn Quốc và khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
Kết quả thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC quý III năm 2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp
HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP